ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ

Το γραφείο μας παρέχει επίσης τη δυνατότητα μετατροπής της κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικιών σε αυτόνομη  με εγκατάσταση σύγχρονων μονάδων θερμιδομέτρησης για μεγαλύτερη ευκολία και τεράστια οικονομία.

 

μετατροπή κεντρικής σε αυτόνομη θέρμανση

 

Ευκολίες πληρωμής - Αυτοχρηματοδότηση έργου