ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαίωσης μεταβίβασης ακινήτου η οποία προβλέπεται από το Ν.4178/2013 (βεβαίωση μηχανικού) άμεσα, γρήγορα και οικονομικά!

     Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να συλλέγουμε άμεσα από τις πολεοδομίες (υπηρεσίες δόμησης) τα σχέδια και τις άδειες του ακινήτου (κατοικίας, καταστήματος, γραφείου) ώστε να βεβαιωθεί  ή να νομιμοποιηθεί και στη συνέχεια να εκδοθεί η βεβαίωση μεταβίβασης ακινήτου (και το ενεργειακό πιστοποιητικό όπου απαιτείται).

     Μία μέρα μετά από την επίσκεψη μας στο χώρο σας (κατοικία, κατάστημα, γραφείο) έχετε στα χέρια σας τη βεβαίωση μεταβίβασης ακινήτου για να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, αγοροπωλησία.