ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με επιτυχία την κατασκευή καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών επαγγελματικών χώρων, σε επίπεδο σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής.

Η εμπειρία μας στο χώρο των κατασκευών μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε για εσάς το επαγγελματικό σας περιβάλλον καθιστώντας το ελκυστικό για τους πελάτες σας και λειτουργικό προς τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Σας παρέχουμε πλήρη παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μας πρότασης με σχέδια 3D(τρισδιάστατα) για να δείτε μαζί μας και να επιλέξετε την καλύτερη λύση για το κατάστημα σας.

 Η εμπειρία μας στην κατασκευή καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών επαγγελματικών χώρων μας επιτρέπει να σας εγγυόμαστε την άμεση παράδοση  του καταστήματος σας, χωρίς καμία απόκλιση στο προσυμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και κόστος.

Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας μπορούν να κατασκευάσουν τον επαγγελματικό σας χώρο άμεσα, γρήγορα και εγγυημένα τόσο ως προς την ποιότητα των υλικών όσο και προς την λειτουργικότητα των χώρων σας.

Παράλληλα με την κατασκευή το γραφείο μας εξειδικεύεται στην έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών επαγγελματικών χώρων, σε επίπεδο σχεδιασμού, μελέτης και διεκπεραίωσης φακέλου στους αρμόδιους κρατικούς φορείς αδειοδότησης.